↑ Powrót do Szczep

Komenda

pwd. Marcin Kornatowski HO – Komendant Szczepu

W 2006 roku wstąpił do 23 WDHS „Binduga”. W 2007 wraz z Borysem Ejryszewem pomagał Antoniemu Morawskiemu założyć 23 WDH-y „Puszcza”. W 2009 roku objął w niej funkcje drużynowego. W 2011 został mianowany z-ca Komendanta Szczepu a w 2012 wybrany przez drużynowych na Komendanta Szczepu. Jest członkiem zarządu Harcerskiej Fundacji Turystycznej „Pomarańczarni” i członkiem Szczepowej Kapituły Harcerza Orlego. Z wykształcenia jest ratownikiem medycznym – pracuje w szpitalnym oddziale ratunkowym w jednym z dziecięcych szpitali w Warszawie oraz w Zakładzie Ratownictwa Medycznego WUM. Działa w Zespole Medycznym Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej z którym był m. in. na dwóch misjach medycznych na Ukrainie.

marcin

phm. Dorota Kosińska HR – Pierwszy Z-ca Komendanta Szczepu

Od 4 klasy SP należala do 23 WDH-ek „Skała”. W 2008 roku została drużynową. W lipcu 2013 roku przekazała drużynę pwd. Natalii Byczkowskiej wędr. Od października 2012 pełni funkcję wice-hufcowej, a od listopada 2012 funkcję zastępcy komendanta szczepu 23 WDHiZ. Działa w szczepowej kapitule stopnia samarytanki i hufcowej kapitule stopnia wędrowniczki. Z wykształcenia jest pracownikiem socjalnym, studiuje Socjologię Stosowaną i Antropologię Społeczną na UW. Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa Razem.

dorota

phm. Aneta Grymanowska HR – Z-ca Komendanta Szczepu ds. Gromad Zuchowych

Od 4 klasy SP należała do 23 WDH-ek „Skała”. W 2008 roku została drużynową 23 WGZ „Zaczarowany Las”. W marcu 2012 roku przekazała gromadę wędr. Karolinie Skowrońskiej. Od czerwca 2012 roku pełni funkcję hufcowej WHH-ek „Przystań”, od listopada 2012 pełni funkcję drugiego zastępcy komendanta szczepu 23 WDHiZ. Działa w szczepowej kapitule stopnia samarytanki i hufcowej kapitule stopnia wędrowniczki. Z wykształcenia jest inżynierem biotechnologii, kontynuuje naukę na studiach magisterskich na kierunku biotechnologia, rozpoczęła jednocześnie studia w Wyższej Szkole Artystycznej. Jest tancerką w Ludowym Zespole Artystycznym „Promni”.

aneta