↑ Powrót do Fundacja

O Fundacji

Harcerska Fundacja Turystyczna Pomarańczarni powstała w 1992 r. Fundatorami byli instruktorzy Szczepu 23 WDH Pomarańczarnia. Zasadniczym powodem jej powołania była troska o losy Harcerskiej Bazy Turystycznej na Sokołówce, której prowadzeniem Fundacja zajmuje się do dzisiaj. Oprócz utrzymywania bazy, w swojej działalności Fundacja zajmowała się m.in.:

 

  •   Organizacją 6 ogólnopolskich konferencji dotyczących równych szans rozwoju młodzieży, pod patronatem MENiS i Rektora UW (wraz z uczniami II LO im. Stefana Batorego),
  •   Organizowała Koncert „Prezent” dla mieszkańców Polanicy Zdroju poszkodowanych w wyniku powodzi 1997 r.;
  •   Współorganizowała i wspierała wyjazdy zagraniczne harcerzy Szczepu 23 WDHiZ Pomarańczarnia  (np. zlot skautów bałtyckich By Balticum, światowe Jamboree w 2007 r., Projekt wędrowniczy realizowany na Ukrainie);
  •   Udostępniała Bazę innym środowiskom harcerskim i organizacjom zajmującym się rozwojem i wychowaniem młodzieży, w tym z trudnych środowisk. Organizowała plenery artystyczne w Bazie Turystycznej,
  •   Dofinansowywała i wspierała realizację inicjatyw harcerskich (min: Obozy, Szkoły Wodzów, zimowiska).
  •   Organizowała obozy remontowe, służące utrzymaniu Chaty w należytym stanie, jak i uczące harcerzy Pomarańczarni samodzielności i zaradności.
  •   Współorganizowała obchody rocznicowe – w 2002 r. (Obchody 30-lecia reaktywacji Szczepu, 20-lecia Pomarańczarni na Sokołówce oraz 10-lecia Fundacji) oraz w 2010 r. (Obchody 90-lecia Pomarańczarni)
  •   Wspierała remont zabytkowego budynku Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie.
  •   Integrowała środowisko byłych i obecnych harcerzy Pomarańczarni, organizując wydarzenia sportowe i rekreacyjne.

 

Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

 

Fundacja posiada następujące cele:

  1. Wspieranie działalności środowiska harcerskiego w II L.O. im. St. Batorego w Warszawie, posiadającego długie sięgające lat dwudziestych XX wieku tradycje “Pomarańczarni”.

2. Rozwój turystyki i krajoznawstwa, w szczególności w środowiskach harcerskich.

3. Organizacja i pomoc w tworzeniu bazy turystycznej, rozumianej jako zespół obiektów wykorzystywanych do celów turystyczno-krajoznawczych.

4. Organizacja obozów, zimowisk, rajdów, wycieczek i innych form turystyki, krajowych i zagranicznych.

5. Popieranie działań służących ochronie środowiska naturalnego.

6. Popieranie przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych w środowiskach harcerskich i turystycznych.

7. Popieranie działań służących ochronie zabytków.

 

Dane rejestrowe:

Harcerska Fundacja Turystyczna „Pomarańczarni” (Organizacja Pożytku Publicznego).

ul. Myśliwiecka 6

00 – 459 Warszawa

NIP: 526-16-70-446

KRS: 0000211613

REGON:  010824220

 

www.pomaranczarnia.org

fundacja@pomaranczarnia.org

Numer konta:  VW Bank Polska S.A. 21 2130 0004 2001 0362 0879 0001

Opłaty za pobyt w chacie prosimy dokonywać na konto: 91 2130 0004 2001 0362 0879 0002