↑ Powrót do Fundacja

Projekty

Aktualnie realizowane projekty Fundacji:

 

1. Publikacja dotycząca historii Pomarańczarni

Z inicjatywy byłych instruktorów Szczepu 23 WDH powstaje obszerna publikacja, dotycząca ponad 90-letniej historii środowiska harcerskiego przy II LO im. Stefana Batorego. Zebrane i opracowane materiały zostaną uzupełnione zdjęciami, które są gromadzone i digitalizowane przez Fundację Pomarańczarni.

Jeżeli jesteś w posiadaniu materiałów, zdjęć, dokumentów związanych z historią Pomarańczarni lub jej harcerzy i instruktorów, prosimy o kontakt na fundacja@pomaranczarnia.org

 

2. Wsparcie Remontu Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego.

W porozumieniu z Radą Rodziców oraz Dyrekcją Zespołu Szkół nr 66 (Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego), Harcerska Fundacja Pomarańczarni realizuje projekt wsparcia remontu budynku zespołu szkół. Budynek „Batorego”, zaprojektowany przez Tadeusza Tołwińskiego i wzniesiony w latach 1922-1924, jako wspaniały przykład międzywojennej architektury szkolnej został wpisany do rejestru zabytków. Dzięki środkom przekazywanym z 1% przez rodziców, wychowanków i sympatyków szkoły udało się kilkakrotnie wesprzeć prowadzone przez szkołę prace remontowe. Projekt jest realizowany również w tym roku, gromadzone środki mają wesprzeć planowane pracę przy przywróceniu przedwojennego wyglądu Auli – najbardziej okazałemu wnętrzu budynku.