Fundacja

O Fundacji

Harcerska Fundacja Turystyczna Pomarańczarni powstała w 1992 r. Fundatorami byli instruktorzy Szczepu 23 WDH Pomarańczarnia. Zasadniczym powodem jej powołania była troska o losy Harcerskiej Bazy Turystycznej na Sokołówce, której prowadzeniem Fundacja zajmuje się do dzisiaj. Oprócz utrzymywania bazy, w swojej działalności Fundacja zajmowała się m.in.:     Organizacją 6 ogólnopolskich konferencji dotyczących równych szans rozwoju …

Pokaż strony »

Statut

Ta sekcja jest w tej chwili niekompletna

Pokaż strony »

Zespół

Zarząd Fundacji Antoni Morawski – Prezes Zarządu Bernard Tabor – V-ce Prezes Zarządu Ewa Ochodzka Izabella Kapica Marcin Kornatowski   Harcerska Baza Turystyczna „Sokołówka” Maciej Mantorski – Chatar Sokołówki   Stałe wsparcie: Igor Browiński – grafik   Kontakt z Zarządem Fundacji – fundacja@pomaranczarnia.org

Pokaż strony »

Darowizny

Zachęcamy do wsparcia naszych działań poprzez darowiznę.   Konto główne: VW Bank Polska S.A. 21 2130 0004 2001 0362 0879 0001   Harcerska Fundacja Turystyczna Pomarańczarni ul. Myśliwiecka 6, 00-459 Warszawa NIP: 526-16-70-446

Pokaż strony »

cokd

1%

Aby przekazać swój 1%…   na jedną z drużyn Szczepu Pomarańczarnia, wpisz w rubryce „cel szczegółowy” nazwę drużyny: MLECZNA DROGA, TAJEMNICZA POLANA, ZACZAROWANY LAS, SKAŁA, TURNIA, PRZEŁĘCZ, JUTRZENKA, PUSZCZA, BINDUGA, KOMENDA SZCZEPU   Na reaktywację HBT Sokołówka, która spłonęła w pożarze 8 lutego 2016 roku – wpisz w rubryce „cel szczegółowy” CHATA   na wsparcie …

Pokaż strony »

Projekty

Aktualnie realizowane projekty Fundacji:   1. Publikacja dotycząca historii Pomarańczarni Z inicjatywy byłych instruktorów Szczepu 23 WDH powstaje obszerna publikacja, dotycząca ponad 90-letniej historii środowiska harcerskiego przy II LO im. Stefana Batorego. Zebrane i opracowane materiały zostaną uzupełnione zdjęciami, które są gromadzone i digitalizowane przez Fundację Pomarańczarni. Jeżeli jesteś w posiadaniu materiałów, zdjęć, dokumentów związanych …

Pokaż strony »

Dokumenty

Pokaż strony »