↑ Powrót do Szczep

Kapituła HO

KAPITUŁA

Kapituła Stopnia Harcerza Orlego działająca przy  Szczepie 23 WDHiZ „Pomarańczarnia” została powołana, aby czuwać nad rozwojem członków Szczepu. Kapituła otwiera i zamyka próby – na wniosek zainteresowanych oraz czuwa nad ich realizacją.

SKŁAD KAPITUŁY:

Jerzy Wardęski HO – Przewodniczący
pwd. Alicja Chmielewska HO
pwd. Maja Koszewska HO
pwd. Jadwiga Pisarska HR

KONTAKT:

Wszelkie szczegóły oraz pytania należy kierować drogą mailową pod adresem  jerzy.wardeski@gmail.com

WAŻNE DOKUMENTY :

 

Regulamin

Karta Próby

Lista opiekunów