Agricola-Grot

Nazwa patrolu

Agricola-Grot

Liczba zaangażowanych osób

21

Data wykonania

2/12/2016 0:00:00 (CET)

Komu pomogliście

Projekt nasz skierowaliśmy do dwóch grup odbiorców. Z jednej strony, bardziej formalnej odbiorcą naszych działań jest Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych, które jest właścicielem budynku, którego projekt dotyczy. Bezpośrednio jednak, beneficjentem są mieszkańcy dzielnicy Baranowice – jest to teren podmiejski, zlokalizowany z dala od centrum miasta. Mieszkańcy często skarżą się na to, że w obrębie ich najbliższego środowiska nic się nie dzieje – nie prowadzone są żadne zajęcia świetlicowe dla dzieci, brakuje też miejsca spotkań dla dorosłych.

Dlaczego wybraliście tę osobę / grupę?

Na terenie dzielnicy Baranowice w Żorach dzieci i młodzież mają bardzo ograniczony i utrudniony dostęp do zajęć kulturowych, sportowych oraz świetlicowych. Dzielnica nie prowadzi żadnych zajęć aktywizujących, brakuje również miejsca spotkań dla mieszkańców dzielnicy. Na terenie dzielnicy znajduje się również blok socjalny, przez co dzielnica jest zagrożona wykluczeniem społecznym, jeśli w dalszym ciągu nikt w nią nie zainwestuje.

Czego dowiedzieliście się o innych ludziach przygotowując służbę?

Podczas realizacji służby dowiedzieliśmy się nie tylko o problemach mieszkańców dzielnicy, ale również o ich potrzebach i nastawieniu do nowych inicjatyw. Każdego dnia, kiedy wykonywaliśmy prace odwiedzał nas ktoś z mieszkańców dopytując o szczegóły, oferując pomoc w realizowaniu prac. Okazało się, że mieszkańcy podmiejskich terenów, które narażone są na wykluczenie oraz zwykłą nudę – będąc z daleka od centrum miasta i ośrodków kultury i rekreacji – mają ogromną potrzebę uczestnictwa.

Jakie cele postawiliście przed sobą?

Rozpoczynając służbę stawialiśmy przed sobą cele dotyczące konkretnej rzeczy – głównym celem było dla nas stworzenie miejsca spotkań dla naszych harcerzy. Podczas prac okazało się, że cel ten był dla nas zbyt niewielki – postanowiliśmy zmienić nastawienie i stworzyć miejsce dla wszystkich, a w szczególności otworzyć się na mieszkańców dzielnicy.

Opiszcie przebieg Waszego działania, oceńcie realizację celów.

Uważamy, że cele udało się zrealizować doskonale, ponieważ podczas prac okazało się, że w naszym budynku chętnie ulokuje swoje biuro Rada Dzielnicy, która do tej pory musiała spotykać się w szkolnej klasie lub w prywatnych domach. Podczas prac nawiązaliśmy również współpracę z dyrekcją sąsiedniej szkoły – dzięki temu otworzyliśmy się na możliwość współpracy zarówno z ludźmi dorosłymi, jak i najmłodszymi mieszkańcami dzielnicy. Koniec naszego zadania stał się więc jedynie początkiem naszej służby, ponieważ zamierzamy kontynuować pracę w tej dzielnicy.

Odnośniki do artykułów, zdjęć lub filmów

https://www.facebook.com/6DruzynaHarcerzyAgricola/photos/a.435901803119147.97321.434467719929222/1083482288361092/?type=3&theater