Czarne diabły

Nazwa patrolu

Czarne diabły

Liczba zaangażowanych osób

8

Data wykonania

2/14/2016 0:00:00 (CET)

Komu pomogliście

Grupą społeczną, której chcieliśmy pomóc naszą służbą są dzieci i młodzież – zarówno członkowie ZHP jak i osoby niezrzeszone.

Dlaczego wybraliście tę osobę / grupę?

Postanowiliśmy zaplanować naszą służbę w taki, a nie inny sposób, ponieważ są to osoby najbliższe naszym działaniom, a zarazem najbliższe misji całego ZHP. Skupialiśmy się na naszej codziennej, instruktorskiej pracy przygotowując program dla harcerzy, ale jednocześnie nastawialiśmy się na prowadzenie programu dla podopiecznych z Sopockiego Domu Dziecka. Nie udało się, żeby pojechali na zimowisko, jednak zamieniliśmy to na założenie przeprowadzenia zbiórki harcerskiej dla podopiecznych. Naszym celem jest zaangażowanie chociaż części dzieci w zbiórki harcerskie.

Czego dowiedzieliście się o innych ludziach przygotowując służbę?

Dom Dziecka „Na Wzgórzu” mieszczący się w Sopocie przy ul. 23 jest placówką opiekuńczo-wychowawczą, zapewniającą całodobową opiekę i wychowanie dzieciom pozbawionym trwale lub okresowo opieki rodziny własnej, dla których nie znaleziono rodzinnej formy opieki zastępczej. Dom Dziecka „Na Wzgórzu” w Sopocie powstał zaraz po skończeniu II wojny światowej. Początkowo jako sierociniec, potem jako Państwowy Dom Dziecka nr 1. W 2003 roku w wyniku miejskiej strategii pomocy społecznej zlikwidowano Dom Dziecka nr 2 w Sopocie, a dzieci wraz z kadrą przeniesiono do Domu Dziecka nr 1 i dokonano zmiany nazwy na Dom Dziecka „Na Wzgórzu”.
Obecnie Dom jest placówką wielofunkcyjną. Posiada obecnie łącznie 30 miejsc, w tym: 20 miejsc socjalizacyjnych w głównym budynku, 2 miejsca interwencyjne w wydzielanym pokoju oraz 8 miejsc w Filii w mieszkaniu Grupy Usamodzielnienia. Obecnie przebywają tu wychowankowie w wieku 6-20 lat, ok. 2/3 wychowanków to chłopcy.
Wychowankowie sopockiego DDz są umieszczeni w placówce na mocy postanowienia sądowego. Główne przyczyny umieszczenia dzieci w sopockiej placówce wyróżnia się cztery główne:
– alkoholizm    
– przemoc w rodzinie
– bezradność w opiece nad dziećmi
– rozwiązanie rodziny zastępczej.
Obecnie 1/5 wychowanków  ma za sobą doświadczenie pobytu w rodzinie zastępczej, którą rozwiązano. Niektórzy przebywali nawet dwukrotnie w rodzinach zastępczych. Część wychowanków ma za sobą pobyt zarówno w rodzinie zastępczej jak i wcześniejszy pobyt w placówce socjalizacyjnej. To wskazuje na brak stabilności środowiska wychowawczego jakiego doświadczyła część naszych wychowanków.
Charakterystyczny dla wszystkich wychowanków jest ciąg traumatycznych zdarzeń w historii ich życia, który w znaczący sposób utrudnia funkcjonowanie psychospołeczne w środowisku.

Jakie cele postawiliście przed sobą?

  •     Zorganizowanie zimowiska dla harcerzy oraz dla wychowanków Sopockiego Domu Dziecka
        Zorganizowanie zbiórki dla dzieci z domu dziecka, w celu pokazania im, jak można aktywnie i konstruktywnie spędzać wolny czas.
        Zapewnić dzieciom z domu dziecka miejsce, w którym mogą znaleźć wyjątkowych ludzi, budować swój system wartości oparty o harcerskie ideały i realizować swoje pasje.

Opiszcie przebieg Waszego działania, oceńcie realizację celów.

Działania, które podjęliśmy w celu zrealizowania naszej służby rozpoczęły się już na początku grudnia, kiedy to zaczęliśmy przygotowywać program zimowiska. Całą kadrą postanowiliśmy oprzeć się fabularnie na najnowszym filmie Jamesa Bonda „Spectre”.  (więcej o zimowisku w oddzielnym artykule)
Naszym celem było ponowne umożliwienie wyjazdu młodzieży z domu dziecka w czasie ferii zimowych (rok wcześniej współpraca taka doszła do skutku). Niestety z kilku przyczyn nie udało się tego dokonać, dlatego też postanowiliśmy w inny sposób pomóc tym dzieciakom. Chcemy przeprowadzić dla nich zbiórkę harcerską, która pokaże im uroki harcerskiego życia, pozwoli skupić na sobie trochę uwagi wychowawców i opiekunów, a także zachęci do wstąpienia jednej z sopockich drużyn. Dzięki temu nasze działania będą długotrwałe – jeżeli uda nam się przekonać ich do tego, co na co dzień osiągamy, damy im możliwość uczestniczenia w zbiórkach i wyjazdach nie tylko okazyjnie, ale jako członkowie drużyn, dla których takie wyjazdy specjalnie są organizowane!

Odnośniki do artykułów, zdjęć lub filmów

http://www.wiadomosci24.pl/artykul/james_bond_w_bozympolu_wielkim_344031.html
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1107063109312044.1073741851.108218702529828&type=3
Mamy jeszcze artykuł z Dziennika Bałtyckiego, w którym pisali o naszym zimowisku. Jest on jednak w formie papierowej