Harcerski Klub Turystyki Pieszej PTTK „Sezam” im. A. Kamińskiego

Nazwa patrolu

Harcerski Klub Turystyki Pieszej PTTK „Sezam” im. A. Kamińskiego

Liczba zaangażowanych osób

50

Data wykonania

2/8/2016 0:00:00 (CET)

Komu pomogliście

Podmiotem naszego działania były dzieci ze świetlicy opiekuńczo-wychowawczej Caritas w Koszalinie. Było to około 30 osób między 6 a 16 rokiem życia.

Dlaczego wybraliście tę osobę / grupę?

Realizując pierwszą cześć zadania przeprowadziliśmy zwiad społeczny, z którego wynikało, że najpoważniejszymi czynnikami powodującymi wykluczenie społeczne jest niepełnosprawność i bieda. Kierując się tymi przesłankami wybraliśmy pomoc dzieciom ze świetlicy Caritasu, ponieważ wiele dzieci z biedniejszych rodzin nie stać na wyjazdy lub zajęcia w klubach osiedlowych a dzięki naszym działaniom dzieci miały możliwość przeżycia prawie „harcerskiej” przygody i zdobycia wiedzy o historii swojego miasta.
Dodatkowo kierowaliśmy się nie tylko samym faktem pomocy, ale też prezentacja wartości, jakie niesie ze sobą harcerstwo, bo oprócz biedy to brak odpowiednich wartości jest często największym problemem w funkcjonowaniu w społeczeństwie.

Czego dowiedzieliście się o innych ludziach przygotowując służbę?

Przygotowując się do wyboru zadania przeprowadzaliśmy zwiad dotyczący problemów społecznych i ludzi wymagających pomocy na terenie miasta Koszalina.
Podczas zwiadu dokonaliśmy rozpoznania ww. potrzeb m.in. odnajdując instytucje zajmujące się pomocą, poznając charakterystykę ich działań i do kogo je kierują, oraz przeprowadzając wywiady z ich przedstawicielami w celu uzyskania informacji jaka pomoc byłaby dla nich najbardziej efektywna.
Były to :
– Polski Związek Niewidomych
– Warsztaty Terapii Zajęciowej
– Dom Miłosierdzia
– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
– Caritas
– Dom Samotnej Matki

Przeprowadzony zwiad pozwolił dowiedzieć się, jakim grupom ludzi potrzeba jest pomoc i w jaki sposób można im pomóc. Z naszego zwiadu wynikało, że dwoma najpoważniejszymi czynnikami powodującymi wykluczenie społeczne czy też problemy w normalnym funkcjonowaniu w społeczności jest niepełnosprawność i bieda.

Jakie cele postawiliście przed sobą?

Nasze działanie wśród dzieci odrobinę wykluczonych społecznie miało na celu pokazanie, że są równoprawnymi członkami społeczności lokalnej, pobudzenie lokalnego patriotyzmu i otwartości na lokalną społeczność, prezentacja harcerskich form pracy przekazanie harcerskich wartości. Realizowaliśmy to przez zorganizowanie fragmentu ferii zimowych dla dzieci ze świetlicy Caritas zgodnie z metodą harcerską i harcerskimi wartościami.
Chcieliśmy również, przez promocję naszych działań w mediach, zachęcić mieszkańców Koszalina do pomocy innym i otwarcie ich na problemy naszego społeczeństwa.

Opiszcie przebieg Waszego działania, oceńcie realizację celów.

1. Zwiad
Pierwszym elementem realizacji zadania był zwiad dotyczący pomocy ludziom potrzebującym. Zwiad podzielony był na dwie części – pierwszą częścią było pozyskanie informacji ze źródeł ogólnodostępnych o instytucjach i organizacjach udzielających wsparcia potrzebującym, drugim przeprowadzenie wywiadów z przedstawicielami tych instytucji.
W wyniku pierwszego etapu m. inn. wyeliminowaliśmy z dalszych działań Dom Samotnej Matki, ponieważ obecnie ma tylko jedną podopieczną.
Przeprowadzone wywiady:
    Polskiego Związku Niewidomych,
    Domu Miłosierdzia,
    MOPSu
    Caritas.
2. Burza mózgów
Na podstawie uzyskanych informacji, podczas „burzy mózgów” wspólnie przeanalizowaliśmy problemy i zapotrzebowania wszystkich tych instytucji i rozpatrywaliśmy ewentualne sposoby pomocy.
Po dość długiej dyskusji postanowiliśmy pomóc dzieciom będącym podopiecznymi świetlicy Caritasu (dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem). Decyzja, jaką podjęliśmy związana była nie tylko z chcecie niesienia pomocy jako takiej ale też przekazania wartości jakimi kieruje się harcerstwo i pokazania harcerskiego stylu życia i tego, ze świat może.
3. Pozyskanie partnerów:
Dla realizacji naszego działania pozyskaliśmy partnerów. Poza oczywiście Caritasem były to lokalne media które przekazywały informacje o naszym działaniu (WYMIENIĆ JAKIE ), Komenda Miejska Straży Pożarnej, która udostępniła dla uczestników gry remizę wraz ze sprzętem pożarniczym, oraz hurtownia stali PROFIL STAL, która była sponsorem materiałów programowych i drobnych upominków dla uczestników.
3. Zajęcia dla podopiecznych świetlicy Caritas.
Postanowiliśmy zrealizować dwuczęściowe zajęcia prezentujące przekrojowo, czym jest harcerstwo i czym się zajmuje i jednocześnie przekazać odrobinę lokalnego patriotyzmu
z okazji 750-lecia nadania praw miejskich Koszalinowi. W przeprowadzeniu zajęć zaangażowaliśmy również harcerzy z naszego hufca nie będącymi członkami Sezamu.
3.1. „Zbiórka harcerska” w świetlicy.
Przeprowadziliśmy dwugodzinne zajęcia w formie zbiórki harcerskiej . Na zbiórce dzieci w przedziale wiekowym od 6 do 16 lat poznawały gry, zabawy i pląsy harcerskie (takie jak osiołek czy bruzda), podstawy pionierki (budowanie bramy obozowej z chrupek i makaronu spaghetti,  piosenki  harcerskie (szara lilijka, harcerskie ideały)i ważne postacie dla harcerstwa (każda drużyna po odszyfrowaniu swojej postaci dostawała krótka notkę biograficzną i na jej postawie miała przedstawić tą postać w krótkiej scence).
3.2. Gra Miejska – 750 lat Koszalina.
Po zajęciach i drugim śniadaniu dzieci podzielone na patrole ruszyły na rajd po mieście. Jako że obchodzimy 750-lecie nadania praw miejskich, rajd był po zabytkach Koszalina.
Start odbył się w remizie Straży Pożarnej, gdzie Dzięki za wszystko u uprzejmości KM SP uczestnicy zapoznali się z pracą strażaków i sprzętem pożarniczym. Następnie w dwóch grupach udali się na poszukiwania historii Koszalina. Wyposażenie w mapę z początku XX wieku szukali informacji o zaznaczonych na niej obiektach. Musieli oni zmierzyć się również z zadaniami na niektórych punktach. Najpierw walczyli na miecze by uratować królewnę. Potem pod katedrą musieli odnaleźć w sobie Michała Anioła i z masy solnej wyrzeźbić małą podobiznę najstarszego kościoła w Koszalinie. Po artystycznych i fizycznych wyzwaniach czekało ich wysilenie szarych komórek w układance przedstawiającej krzyż i lilijkę. Po rajdzie każdy z uczestników dostały dyplomy oraz słodki upominek.

4. Podsumowanie
Generalnie udało się zrealizować niemal wszystkie założenia, jakie postawiliśmy sobie przystępując do realizacji zadania. Podział zadań dla poszczególnych członków patrolu, pozyskanie solidnych informacji, pozyskanie partnerów i realistyczne cele na miarę naszych możliwości (nie było to jedyne działanie które realizowaliśmy w tym czasie). Niezamierzonym, ale miłym elementem było zaangażowanie się w realizację zajęć i gry harcerzy spoza naszego Klubu i wspólna realizacja harcerskiej służby.
Sądzimy, że nasze działania nie były jednorazowe, nawiązaliśmy współpracę i jesteśmy w ciągłym kontakcie z paniami prowadzącymi świetlicę oraz mamy dalsze plany, co do pomocy tym dzieciom.
Dodatkowo rozpoczynając realizacje zadania na Arsenał postanowiliśmy zdobyć Znak Służby Dzieciom i już w przyszłym miesiącu organizujemy wraz z drużyną harcerską z naszego szczepu rajd dla uczniów gimnazjum i 6 klas szkoły podstawowej w Sianowie oraz uczniów 5 klas SP nr 10 w Koszalinie.
W części dotyczącej promocji działań prospołecznych i społecznej misji harcerstwa również udało się zrealizować cele angażując lokalne i regionalne media:
    TV MAX
    Radio Koszalin
    Koszalininfo.pl
    koszalin.naszemiasto.pl
    Fakty Tygodnik Koszaliński

Odnośniki do artykułów, zdjęć lub filmów

Artykuł – http://koszalin.naszemiasto.pl/artykul/harcerze-pomagaja,3643196,art,t,id,tm.html
Artykuł- http://www.koszalininfo.pl/index.php/wiadomosci/9707-harcerskie-gry-i-rajd-po-koszalinie
Info na naszym facebooku- https://www.facebook.com/sezamkoszalin/
1 część zdjęć z akcji –https://drive.google.com/folderview?id=0ByoL1OlDjch_dHpqRm9ES2JTVmc&usp=sharing
2 część zdjęć z akcji-https://drive.google.com/folderview?id=0ByoL1OlDjch_SF9abUNnTnRkbkU&usp=sharing