Rajd z dreszczykiem

Szczegóły organizacyjne
Rajd odbywa się w godzinach 18:00 (30.05) – 02:00 (31.05)
Miejscem Rajdu jest teren leśny w okolicach Warszawy. Informacja o miejscu startu zostanie przesłana uczestnikom po zarejestrowaniu się.
Na miejscu startu będzie można pozostawić samochód.
Uczestnicy biorą udział w Rajdzie w patrolach. Minimalnie patrol może liczyć 3 osoby, maksymalnie 8 osób. Do udziału zapraszamy także rodziny Dinozaurów Pomarańczarni. Minimalny wiek uczestnika to 13 lat.
Koszt udziału w Rajdzie wynosi 23 zł od każdego uczestnika, płatne przy starcie.
Należy zgłaszać gotowe składy patroli, podając dane kontaktowe patrolowego oraz imiona i nazwiska członków patroli.
W przypadku zmian w składzie patrolu, które nastąpią po zgłoszeniu (np. zmniejszenie ilości osób, zmiana nazwisk, zwiększenie ilości osób) prosimy o kontakt na fundacja@pomaranczarnia.org.
W przypadku chęci indywidualnego zgłoszenia (bez patrolu) prosimy o kontakt na fundacja@pomaranczarnia.org
Zapraszamy do wypełnienia formularza. Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.

 

  Nazwa patrolu*

  Imię i Nazwisko patrolowego*

  Telefon kontaktowy do patrolowego*

  Adres E-mail patrolowego*

  Imiona i nazwiska członków patrolu od 3 do 8(włącznie z patrolowym, prosimy wpisywać członków po przecinku)

  Uwagi dodatkowe  Przepisz kod z obrazka

  captcha