TRAPERZY_2

Nazwa patrolu

TRAPERZY_2

Liczba zaangażowanych osób

40

Data wykonania

2/4/2016 0:00:00 (CET)

Komu pomogliście

Weteranom oraz mieszkańcom, których członkowie rodzin brali udział w walkach AK i BCH z Niemcami

Dlaczego wybraliście tę osobę / grupę?

Często na spotkaniach w naszym środowisku słyszymy, że młodzi nie chcą się angażować w uroczystości patriotyczne lokale, że nie zna historii walk toczonych podczas II wojny światowej, że nie chce poznawać i śpiewać pieśni z tamtego okresu, że nie chce spędzać czasu ze starszymi. Postanowiliśmy pokazać, że to nie jet prawdą, że tak naprawdę jest też młodzież, która stara się poznawać bliżej białe plamy naszego regionu. Przyjęliśmy zaproszenie z prośbą o wystąpienie podczas 73.rocznicy Bitwy Armii Krajowej z Niemcami pod Lasowcami w dniu 4.02.1943 oraz podczas Kombatanckiego Opłatka

Czego dowiedzieliście się o innych ludziach przygotowując służbę?

Bardzo starannie przygotowaliśmy się do wystąpienia podczas patriotycznej uroczystości w Lasowcach, poznając szczegółowo relację bitwy pod Lasowcami, poznaliśmy przy okazji historie kilku żołnierzy tam walczących i ich rodzin – z niektórymi spotkaliśmy się podczas tej uroczystości.

Jakie cele postawiliście przed sobą?

1.Poznać szczegółowo relację z bitwy stoczonej przez Armię Krajową i BCH z Niemcami w dniu 4.02.1943 roku – omówić na zbiórce.
2. Przygotować piosenki z okresu walk partyzanckich.
3. Przeprowadzić spontaniczne rozmowy z mieszkańcami Lasowiec  w dn.4.02.2016 roku
4. Wystąpić na opłatku kombatanckim w dn.16.01.2016

Opiszcie przebieg Waszego działania, oceńcie realizację celów.

Na zaproszenie prezesa ZKRPiBWP przygotowaliśmy montaż słowno – muzyczny z pieśniami patriotycznymi na ich życzenie i wystąpiliśmy w Gminnym Ośrodku Kultury w Suścu w dniu 16.01.2016 roku.
Na zaproszenie prezesa ŚZŻAK Okręgu Zamość, III Batalionu  Wojsk Zmechanizowanych w Zamościu oraz Burmistrza Krasnobrodu wystąpiliśmy wokalnie na uroczystości patriotycznej w dniu 4.02.2016 roku o zasięgu wojewódzkim. Było to nie lada wyzwanie, gdyż musieliśmy się nauczyć zupełnie nowych piosenek, np. „Szturmówka”, „Wyruszali chłopcy”, „Wrzosy”, „Mały Jaś z AK”, ponieważ o to zostaliśmy poproszeni. By godnie wystąpić kupiliśmy profesjonalne podkłady. Nasze starania osiągnęły efekt, zostaliśmy pochwaleni nawet przez lubelskiego wojewodę Przemysława Czarnka. Jednakże miło było nam słuchać słów uznania od członków rodzin poległych tam żołnierzy i od innych weteranów, którzy tego dnia wraz ze swoimi pocztami zjechali do Lasowiec, by uczcić kolejną rocznicę tej bitwy. Pamiątkowe wpisy zebraliśmy do naszej drużynowej kroniki. To one przede wszystkim mówią o tym, że zrobiliśmy coś dobrego dla innych, ponieważ słowa naszych piosenek przywołały tamte tragiczne wydarzenia.Społeczność była zadowolona, że młodzi chcieli  nauczyć się pieśni znanych im z młodości a niekoniecznie dzisiaj modnych.Czuwaj!

Odnośniki do artykułów, zdjęć lub filmów

http://www.zsp_susiec.witrynaszkolna.pl/upload/49/pliki/ROK_SZKOLNY_2015_16/KOMBATANCKI__OPLATEK_2016.pdf
http://tomaszowski.com.pl/susiec-kombatancki-oplatek/

http://lublin.tvp.pl/23880316/4-lutego-2015-g-2145

http://agataborowiec.pl/wp/2016/02/04/73-rocznica-bitwy-ak-pod-lasowcami/

http://ias24.eu/aktualnosci,krasnobrod-pamieci-poleglych-w-bitwie-pod-lasowcami,14554.html?p=1

http://www.zsp_susiec.witrynaszkolna.pl/upload/49/pliki/ROK_SZKOLNY_2015_16/Uroczystosc_w_Lasowcach_4.02.2016.pdf
http://www.krasnobrod.pl/krasnobrod.php?get=page,,1622#
http://www.tygodnikzamojski.pl/artykul/68881/gm-krasnobrod-w-73-rocznice-bitwy-pod-lasowcami.html